Poradnik

Jakie działania należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby

Tu znajdziecie Państwo najbardziej istotne informacje, jak poradzić sobie z formalnościami po stracie bliskiej osoby. Znajdziecie tu podstawowe informacje co należy zrobić w okresie pomiędzy śmiercią a pochowaniem zmarłej osoby.

 1. W pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu. Wystawia ją lekarz. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, dokument taki wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł dany pacjent.
  Natomiast jeżeli osoba zmarła w domu, należy wezwać pogotowie ratunkowe,
  Akt ten jest niezbędny do przetransportowania ciała zmarłego.
 2. Po uzyskaniu karty zgonu po ciało może przyjechać zakład pogrzebowy który przewiezie zmarłego do chłodni.
 3. Następnie należy udać się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia aktu zgonu. Podstawą do jego wydania jest karta zgonu sporządzona wcześniej przez lekarza oraz dowód osobisty zmarłej osoby.
 4. Aby rozpocząć formalności związane z pochówkiem do zakładu pogrzebowego należy przynieść:
  kartę zgonu
  odpis aktu zgonu
  legitymację ubezpieczeniową
  własny dokument tożsamości
  W przypadku problemów lub wątpliwości co do uzyskania powyższych dokumentów, prosimy o kontakt z nami, może doradzimy inne wyjście.