Ekshumacja

Ekshumacja to wydobycie zwłok lub szczątków zmarłego w celu przeniesienia ich do innego miejsca pochówku.
Zgodnie z ustawa zawarta