Ekshumacja to wydobycie zwłok lub szczątków zmarłego w celu przeniesienia ich do innego miejsca pochówku. O ekschumacji należy zawiadomić zarząd cmentarza na którym znajdują się szczątki jaki wystąpić o pozwolenie do właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego. Ekschumacja jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia.

Nasz zakład pogrzebowy posiada doświadczenie w wykonywaniu ekschumacji dzięki czemu pomagamy załatwić wszelkie związane z nią formalności.